Πέμπτη, 22 Μαΐου 2008

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΟ ΔΕΡΒΕΝΙ


O θεσμός των ΤΟ.ΣΥ.Ν. καθιερώθηκε στη χώρα μας με το Ν.3443/2006. Στόχος των ΤΟ.ΣΥ.Ν. είναι η ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων και προβλημάτων και έργο τους ο εντοπισμός και η ανάδειξη των αναγκών της νεολαίας σε τοπικό επίπεδο. Τα ΤΟ.ΣΥ.Ν. αναλαμβάνουν πρωτοβουλία και δραστηριότητα σε συνεργασία με το Δήμο και παράλληλα αποσκοπούν στην ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με αντίστοιχα Συμβούλια Νέων σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Στις 23-3-08, ημέρα Κυριακή, διεξήχθησαν οι εκλογές όπου από τους 47 εγγεγραμμένους στο Μητρώο Νέων ψήφισαν οι 21.
Το αποτέλεσμα των εκλογών ήταν :
Λύρας Γεώργιος ψήφοι 13
Χριστόπουλος Γεώργιος 11
Δούρης Βασίλειος 6
Στρεμμένος Αριστείδης 4
Μελισσαροπούλου Άντζελα 3
Ρηγόπουλος Κων/νος 2
Σταύρου Νικόλαος 2
Ρήγας Ανδρέας 0
Μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων από το Δ.Σ. τα 5 τακτικά μέλη συνήλθαν στην πρώτη τους συνεδρίαση και με μυστική ψηφοφορία ανέδειξαν τους :
Λύρας Γεώργιος Πρόεδρος
Στρεμμένος Αριστείδης Αντιπρόεδρος
Δούρης Βασίλειος Γ. Γραμματέας
Χριστόπουλος Γεώργιος Ταμίας
Μελισσαροπούλου Άντζελα Μέλος
Η πρώτη επαφή γνωριμίας και επικοινωνίας με το Δήμαρχο πραγματοποιήθηκε ήδη. Θα ακολουθήσουν ανάλογες συναντήσεις όπου πλέον θα τεθούν συγκεκριμένα προβλήματα και προτάσεις για την επίλυσή τους. Τέλος, ενημερώνουμε τους νέους 15-28 ετών του Δήμου μας ότι μπορούν να εγγράφονται και πάλι στο Μητρώο Νέων μέχρι την προκήρυξη νέων εκλογών στο Δήμο μας και στην κ. Ανεμογιάννη

Δεν υπάρχουν σχόλια: